Akhisar Bölgesi halkı arasında eşek zeytini ismiyle de bilinen tekir cinsi zeytinin salamura edilip işlenmesiyle elde edilir. Bol su gerektiren ve sıkça salamura suyunun değişmesiyle uygulanan zeytin üretim şeklidir. Son yıllarda hem ülkemizde hem de Kuzey Amerika'da çok talep edilen bir üründür.